Audits en kwaliteitsonderzoek

Over kwaliteit van de toegang

Als gemeente heeft u verordening, beleid en werkprocessen opgesteld. U heeft de toegang ingericht en professionals in dienst voor de toegangsbepaling. Maar werkt de uitvoering volgens de opgestelde processen? En doen de professionals hun werk, zoals het is afgesproken? Oreon voert voor u een audit of kwaliteitscheck uit en stelt aanbevelingen op ter verbetering van de kwaliteit, de werkwijze en de processen binnen de toegang.

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Hier vallen onder

Audit toegangsbepaling

Uit ervaring weet Oreon dat wat op het eerste oog een capaciteits- of kennisprobleem lijkt, meestal een knelpunt elders in de keten is. Zoals werkprocessen die elkaar tegenwerken in plaats van elkaar aanvullen of een rapportageformat dat onvoldoende helpend is. Of medewerkers die niet precies weten wat van hen verwacht wordt in verslaglegging, die worstelen met de toepassing van nieuwe beleidsregels of die belast worden met een steeds groter takenpakket naast hun primaire taak.

Kwaliteitscheck gespreksverslagen

Als onderdeel van een volledige audit of als los kwaliteitsonderzoek, kunnen wij een kwaliteitscheck uitvoeren van uw gespreksverslagen. De gemeente wil er van verzekerd zijn dat consulenten het doen van onderzoek en het schrijven van een gespreksverslag of ondersteuningsplan voor de inwoner goed beheersen. Uitgangspunt is dat in het onderzoek het volledige stappenplan is doorlopen  en recht is gedaan aan (ontwikkelings)mogelijkheden van de hulpvrager.

Onderzoek naar kwaliteit van geleverde diensten


Naast het onderzoeken van de toegang van de gemeentelijke organisatie, kan Oreon ook een toets doen van geleverde diensten of ondersteuning door een gecontracteerde partij. Zo kunnen we onderzoeken of bijvoorbeeld  de geboden ondersteuning effectief is en conform afspraken en kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Ook kan Oreon bijvoorbeeld onder de loep nemen of de lichte toets voor een algemene voorziening conform afspraken of aanbesteding wordt uitgevoerd.

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag