coaching tijdens het werk

Activerend, stimulerend én enthousiasmerend

Om uw consulenten nóg beter te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden, is coaching on the job een actieve, stimulerende en enthousiasmerende techniek. Dit traject wordt bijvoorbeeld ingezet om de gekantelde werkwijze (nog beter) te implementeren of consulenten te ondersteunen in het verbeteren van de vraagverheldering.

Onze docent traint de consulenten op praktische wijze in het voeren van ‘het keukentafelgesprek’. Dit zorgt ervoor dat in gang gezette veranderingen ook daadwerkelijk beklijven in de praktijk. Tevens zorgt deze methode voor een meer uniforme en effectieve werkwijze. Coaching on the job draagt bij aan taakvolwassenheid bij werknemers die elkaars professionele zelfvertrouwen ondersteunen en stimuleren.   

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over de opleiding

Gezamenlijk casuïstiekoverleg

Casuïstiekbespreking vindt in regelmaat (bijv. wekelijks of maandelijks) op een vast tijdstip plaats, waarbij de adviseur/trainer op locatie in overleg gaat naar aanleiding van actuele casuïstiek of thema’s. De adviseur/trainer zal met de consulenten de casussen inhoudelijk bespreken volgens een vaste methodiek.. Doel van het gezamenlijk casuïstiekoverleg is inhoudelijke kennisondersteuning, -bevordering van het team-functioneren, optimalisatie van de samenwerking, uniformiteit en effectiviteit. 

Samenstelling

Casuïstiek vindt plaats in kleine groepen (maximaal 6) op een door u gewenste locatie.