Medisch advies COA en IND

In samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Wanneer een asielzoeker als gevolg van een medische en/of psychologische omstandigheid in aanmerking wil komen voor een (versnelde) uitplaatsing in een specifieke regio, een speciaal soort woning of begeleid wil wonen, dan is een er een sociaal medisch advies nodig. Een asielzoeker plaatst deze aanvraag bij bijvoorbeeld de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een adviserend arts van Oreon, samen met een gespecialiseerd verpleegkundige, beoordeelt de aanvraag en stelt een sociaal medisch advies op. Het sociaal medisch advies wordt terug bij de opdrachtgever gelegd die dit weer meeneemt in de definitieve beslissing van de aanvraag. 

  

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!