Vervoer van scholieren

Ieder kind moet naar school kunnen

Ieder kind moet naar school toe kunnen. Soms kan een kind niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of gedragsproblemen of omdat de school ver weg is. Voor deze kinderen is er leerlingenvervoer. De gemeente bekijkt iedere aanvraag individueel. Als onderdeel van de beoordeling stelt Oreon een onafhankelijk medisch advies op. Een adviserend arts van Oreon brengt de situatie medisch in kaart en brengt advies uit naar de gemeente. 

  

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over leerlingenvervoer

Samenvatting

De medische advisering betreft het vaststellen, op grond van de Verordening leerlingenvervoer, of een jeugdige om medische redenen in aanmerking komt voor aangepast/individueel vervoer of begeleiding tijdens het vervoer van en naar school. De medische advisering voor Leerlingenvervoer kan ook in projectvorm plaatsvinden voorafgaand aan het volgende schooljaar.

Aanvragen van Leerlingenvervoer

Een aanvraag voor leerlingenvervoer wordt ingediend bij de gemeente. Als onderdeel van de aanvraag kan het zijn dat een medische check onderdeel van het beoordelingstraject is. Oreon brengt medisch advies uit aan een gemeente over de noodzaak van leerlingenvervoer voor een kind of jeugdige. 
 

Moet ik ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen?

Ja, ieder schooljaar dient de hulpvrager opnieuw een aanvraag in voor Leerlingenvervoer bij de gemeente. 
 

Kom in contact met één van onze adviseurs

Stel vrijblijvend uw vraag